home artikelen lezingen e-books videoblogs

Een opmerkelijke Ramadan-boodschap

Datum: 27 juli 2012 | Waar: MoslimVandaag

In 1987 kwam de film 'Wall Street' uit. De hoofdpersoon in deze film, Gordon Gekko, is de personificatie van alles wat verkeerd is aan kapitalisme, matrialisme en hebzucht. Het volledige karakter van dit personage wordt samengevat in één zin die hij uitspreekt terwijl hij een zaal vol aandeelhouders toespreekt: "Greed is good", oftewel "Hebzucht is goed". Het idee dat hebzucht een positieve eigenschap is en de motor achter ontwikkelingen, groei en welvaart, is voor ons als moslims natuurlijk niet aanvaardbaar. En toch, nu ik gevraagd word om voor deze krant een boodschap mee te geven voor de Ramadan, is dat waar ik op uitkom: hebzucht is goed!Echter, ik heb het niet over hebzucht naar wereldse zaken. Als wij ons in dit wereldse leven willen verrijken, gaan we vaak handelen naar eigen belang zonder rekening te houden met de belangen van de mensen om ons heen. Wanneer onze hebzucht een belangrijke rol gaat spelen in de keuzes die wij maken en de wegen die wij bewandelen, gaat dat vaak ten koste van anderen. Rijk worden ten koste van anderen. Bezitten door af te nemen. Verkrijgen door het verlies van de ander. Hebzucht die hand in hand gaat met individualisme en egoïsme.

Nee, ik heb het over hebzucht naar beloningen in het paradijs! Hebzucht naar een zwaar en goedgevuld boek met daarin de beschrijvingen van jouw goede daden die je op de Dag des Oordeels in je rechterhand aangereikt krijgt. Wanneer onze hebzucht naar die hemelse beloning een belangrijke rol gaat spelen in de keuzes die wij maken en de wegen die wij bewandelen, dan gaan wij vaak handelen in het belang van onze gemeenschap, in het belang van onze broeders en zusters, in het belang van de islam in het algemeen en op zoek naar de tevredenheid van de Schepper! En in welke periode zien we dit duidelijker dan tijdens de Ramadan? Een periode waarin wij afstand nemen van de wereldse geneugten zoals lekker eten, verkoelend en verfrissend drinken, intimiteiten tussen onszelf en onze partners. Waarin wij de vrije avonden verruilen voor avonden in de moskee. Waarin wij de nachtrust verruilen voor nachtelijke gebeden.

Dus: hebzucht is goed! Zorg dat je een maand lang hebzucht hebt. Zorg dat je hebzucht hebt naar een toename van jouw godsvrees naar jouw Schepper. Zorg dat je hebzucht hebt naar een toename van jouw dankbaarheid naar jouw Schepper. Zorg dat je hebzucht hebt naar een toename van jouw beloningen. Verricht die handelingen waarmee je deze beloningen verkrijgt. De verplichte handelingen, de aanbevolen handelingen én de geheel vrijwillige handelingen. Handelingen waarbij je juist rekening houdt met de belangen van de mensen om je heen, de armen, de wezen, de hulpbehoevenden. Beloning verdienen door je in te zetten voor de ander. Bezitten door los te laten. Verkrijgen door te geven. Deze hebzucht gaat niet ten koste van de anderen, maar juist over wat jij ten opzichte van de anderen kan doen. Als je dát doet staat deze maand niet zozeer in het teken van de zaken die je nalaat - zoals eten en drinken - maar juist datgene wat je verkrijgt!