home artikelen lezingen e-books videoblogs

Nieuwbouw van Moskee Omar Ibn Al Khattab kan doorgaan

Door: Nourdeen Wildeman
Datum: 26 maart 2012
Waar: MoslimVandaag


In Almere is de Vereniging Omar Ibn Al Khattab ruimschoots begonnen met de bouw van een nieuw moskeegebouw in de Sieradenbuurt. De vereniging, die in 2006 is opgericht door de Marokkaanse gemeenschap en ruim 200 leden telt, was tot de jaarwisseling gevestigd in het gebouw van het voormalig Montessori Lyceum. Per 1 januari zijn ze verhuisd naar een tijdelijk onderkomen terwijl de nieuwbouw van het definitieve onderkomen in volle gang is. In februari 2012 gingen de eerste palen de grond in van het gebouw dat is ontworpen door architect Gerard Rijnsdorp. Een duidelijk als moskee herkenbaar gebouw, dat met een uitdagende en moderne uitstraling. Ja, een koepel. Ja, twee minaretten. Maar wel met opvallende details, staalconstructies en combinaties van bouwmaterialen die niet elders voorkomen.Ook hier kwamen enkele buurtbewoners in verzet tegen de bouw van de moskee, verenigd in het actiecomité 'MoskNee'. Een opmerkelijke naam, die eerder als leus werd gebruikt door onder andere de extreemrechtse NVU. Nu kunnen buurtbewoners die rechtstreeks betrokken zijn bij de bouw van ieder willekeurig object natuurlijk bezwaar aantekenen. In Almere is het actiecomité echter op een aantal punten zelf in de fout gegaan bij deze procedure. Het college van Burgemeester en Wethouders van Almere had reeds in oktober 2011 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de moskee. Het actiecomité heeft hiertegen bezwaar gemaakt, maar veel te laat; de bouw van de moskee is ondertussen al begonnen. In afwachting van de bezwaarprocedure hebben de omwonenden de rechter verzocht om schorsing van de verleende vergunning om zodoende de bouw minstens te vertragen en te frustreren. De bestuursrechter ging hier niet in mee en heeft het verzoek van het actiecomité resoluut afgewezen.

Opmerkelijk was dat bij de onderbouwing hiervan meer zaken naar voren kwamen dan enkel dat het actiecomité had verzuimd gewoon op tijd haar bezwaar in te dienen. De rechter merkte ook op dat een deel van de bewoners die in het actiecomité verenigd waren, veel te ver van de nieuwe moskee wonen om er überhaupt last van te kunnen hebben. Ook het argument van de eventuele parkeerproblemen, veroorzaakt door bezoekers van de moskee, werd door de rechter afgewezen. Het actiecomité vestigt nu haar hoop op de behandeling van het bezwaar door de bezwarencommissie. Dat zal waarschijnlijk valse hoop blijken, omdat de bestuursrechter niet naliet te vermelden dat de het huidige plan voor de nieuwbouw van de moskee niet in strijd is met de planvoorschriften.

De vraag bij een dergelijk protest vanuit buurtbewoners blijft altijd of de aangedragen argumenten ook de werkelijke motivatie zijn van het indienen van het bezwaar. Als de buurtbewoners inderdaad door hun afstand geen/nauwelijks zicht op de moskee hebben en de verwachting van parkeeroverlast onjuist blijkt, zouden zij hun verzet kunnen staken. Opmerkelijk zijn dan ook de reacties op de uitspraak van de voorzieningsrechter, bijvoorbeeld door 'Schrijverz Shanee', een tatoeage 'artiest' uit Almere, die op 22 maart vanaf zijn account @whitewhidownl twitterde: "MOSKNEE! Ik roep iedereen op om zijn Spare rib restjes te bewaren en te dumpen voor alle moskees in Almere!". Vooralsnog lijkt het er niet op dat de oproep enig gehoor vindt.

Meer informatie en foto's van de nieuwbouw vind je op masjidomar.nl

p.s. naar aanleiding van dit artikel heb ik enkele boze reacties uit Almere ontvangen van mensen die vermoeden dat - omdat ik over het onderwerp schreef - ik persoonlijk zo ongeveer de opdrachtgever ben van de nieuwbouw van de Moskee. In lijn met die logica heb ik besloten voortaan te schrijven over de bouw van luxe sportauto's in de hoop dat deze criticasters gelijk hebben ;-)