home artikelen lezingen e-books videoblogs

Islam stelt niet eerste te zijn

Door: Nourdeen Wildeman
Datum: 2 september 2010
Waar: Financieel


In een reactie op 'Renaissance van islamitisch bankieren' (FD 16 augustus) stelt Gerard Westhoff (FD 21 augustus) dat Islambankieren niet 'piepjong' is; het concept van renteloze leningen is al oeroud. Hij verwijst naar het Bijbelboek Deuteronomium 23:20. Vervolgens stelt hij: "het komt wel vaker voor dat de islam stelt de eerste te zijn geweest in een bepaalde ontwikkeling, maar bij nader onderzoek blijken deze claims ongegrond".

Westhoff maakt echter vier vergissingen. Allereerst stelt het artikel dat Islamitisch bankieren 'piepjong' is omdat in de jaren 70 pas Islamitische banken ontstonden en later financiële producten volgens de sharia. Sharia ansich is niet 'piepjong'.

Ten tweede heeft Islamitisch bankieren betrekking op meer dan alleen rentevrije leningen; dit is slechts een onderdeel.

Ten derde haalt Westhoff Deut. 23:20 aan maar verzuimt te vermelden dat het volgende vers stelt dat men aan 'buitenlanders'* van de Bijbel ineens wél rente mag heffen. Dit onderscheid bestaat niet in de sharia.

Ten vierde: Islam stelt vaak de eerste te zijn met een ontwikkeling? In tegendeel, Islam stelt dat het de voltooiing is van het monotheisme sinds Abraham (incl. Jodendom en Christendom), niet iets nieuws (Koran 2:41, 3:3, 4:47, 5:3 etc).

* NBG Nieuwe Bijbelvertaling