home artikelen lezingen e-books videoblogs

Stem(on)recht 2-van-2

Door: Nourdeen Wildeman
Datum: 17 november 2009
Waar: Nederlandse Islamitische Omroep (NIO)


Zoals in mijn vorige column naar voren kwam, is er binnen de islamitische gemeenschap in Nederland geen eenduidige visie op de toelaatbaarheid van het stemmen in een democratie als de onze. Een groep moslims is hier een uitgesproken tegenstander van, een andere groep bestaat uit uitgesproken voorstanders. Niet geheel verbazingwekkend is dat uit de laatste groep ook moslims voortkomen die een actieve rol willen spelen binnen de politiek. En ook binnen deze groep is wederom sprake van verdeeldheid.

Een partij die sinds enkele jaren actief is in Nederland zijn de Islam Democraten. Deze partij heeft in de gemeenteraad in 2006 'bijna twee' zetels behaald en wenst in de nabije toekomst in vier steden actief te zijn (Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam). Hoe zij dit aan willen pakken staat op hun website omschreven onder het kopje 'missie en visie'. Dit doen ze door in eerste instantie de definities van zaken als 'strategie' en 'doelstellingen' weer te geven (volgens de definities van 2reflect.nl, overigens zonder bronvermelding). Er wordt geprobeerd via het SMART-model de doelstellingen te omschrijven, waaruit helaas vooral blijkt dat het gebruikte model niet helemaal begrepen is. Ook is er op de site een agenda aanwezig, welke echter op de dag van het schrijven van dit stuk de tekst 'geen gebeurtenissen' weergeeft. Wat de exacte bijdrage van de Islam Democraten is in Den Haag wordt, op de site althans, niet geheel duidelijk.

Een andere partij is een nieuwkomer: de Nederlandse Moslim Partij (NMP). Deze partij is in 2009 feitelijk van de grond gekomen onder leiding van de tot Islam bekeerde Henny Kreeft (hoewel de NMP al eerder is opgericht). Deze naam zal sommigen bekend voorkomen, aangezien hij eerder politiek actief is geweest bij D'66, de LPF en de lokale partij ONS Noordoostpolder. Ook actief is Bouchra Ismaili, welke eerder uit de PvdA gezet is nadat zij een mail vol verwensingen verstuurde welke publiek gemaakt werd. De NMP heeft afdelingen in Alkmaar, Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Heerlen, Noordoostpolder, Rotterdam, Tilburg en Venlo. Op de website is een onderdeel wat bereikbaar is via een knopje 'visie en doel', waar echter beide zaken maar in zeer beperkte mate aanwezig blijken te zijn. Ook is er een agenda aanwezig, maar ten tijde van het schrijven van deze column waren hier enkel zaken uit het verleden terug te vinden.

Wat direct opvalt, is dat de beide partijen hun pijlen richten op de steden Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Er valt dus zowaar wat te kiezen voor de islamitische kiezers! Beide partijen hebben inmiddels hun mening naar buiten gebracht over deze situatie. De NMP stelt in haar visie-document zichzelf "het onderhouden van positieve relaties met anderen op basis van wederzijds respect en verdraagzaamheid" tot doel. Dit komt maar zeer twijfelachtig naar voren in de bijdrage van Bouchra Ismaili op het forum OntdekIslam, waar ze schrijft: "Wanneer hoor je iets van De Islam Democraten wanneer het er toe doet? Het is tijd voor nieuwe kracht en energie."

De Islam Democraten hebben inmiddels een verklaring op de website gezet ten aanzien van de NMP. Hierin stellen ze dat het NMP eerdere afspraken om niet in dezelfde steden actief te zijn heeft geschonden. Zij verwijten de NMP dat daar de persoonlijke belangen zwaarder wegen dan de belangen voor de gemeenschap. Hun verklaring eindigt met de woorden: "wij vertrouwen er echter op dat de kiezer de keuze zal maken voor een partij die de belangen van onze gemeenschap voorop stelt."

Vooralsnog lijkt het er dus op dat de beide islamitische partijen vooral met zichzelf en met elkaar bezig zullen zijn. Beide organisaties geven aan te willen werken aan een betere positie van moslims in de Nederlandse samenleving. Zoals het er nu uit ziet, zullen vooral de vooroordelen over moslims bevestigd gaan worden. Jammer.