home artikelen lezingen e-books videoblogs

Stem(on)recht 1-van-2

Door: Nourdeen Wildeman
Datum: 11 november 2009
Waar: Nederlandse Islamitische Omroep (NIO)


Nog vier maanden en dan is het zo ver: op 3 maart 2010 zullen de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats vinden. Vele politieke partijen zijn al maanden geleden gestart met de voorbereidingen en bij ieder besluit van de tweede kamer dan wel het kabinet wordt gefluisterd "wat zou de invloed zijn op de verkiezingen". Er staat dan ook veel op het spel: hoewel de dagelijkse peilingen de altijd wisselende politieke voorkeur van Nederland in kaart pogen te brengen, kan men bij deze verkiezingen nog beter waarnemen aan wie de stemgerechtigde bevolking de macht toevertrouwd.

Voor de moslims in Nederland is het ook een belangrijk meetpunt en een indicatie van de richting die we met z'n allen inslaan. Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk - in de peilingen soms zelf op 0 (lees: NUL) kamerzetels - gaat voor het eerst meedoen in een aantal steden. Welke steden? Nog onbekend. OK, hoeveel steden dan? Ook nog onbekend. Mijns inziens kunnen we TON toch niet omschrijven als de meest Islam-vriendelijke partij, maar als een partij een vorm van wikipolitiek wil gaan voeren weet je natuurlijk nooit welke kan het op zal gaan.

Veel meer impact zal de toetreding van de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders hebben. Hoewel hij de plannen voor zijn partij op dit vlak voor een groot deel van Nederland weer introk, zal hij wel meedoen in Den Haag en Almere. Als hij in deze steden een significant aantal stemmen scoort, zal je als moslim in die stad daar de gevolgen van merken. De 'pesterijen' die nu op landelijk niveau plaatsvinden (denk bijv. aan het semi-voorstel rond de hoofddoekbelasting) zullen dan ook op gemeentelijk niveau gaan plaatsvinden. Fitna (in de oorspronkelijke betekenis) komt naar je toe deze zomer!

Al met al genoeg reden om binnen de islamitische gemeenschap de discussie over stemrecht weer eens op te rakelen. Mogen we als moslims simpelweg niet stemmen, of zouden we als moslim juist wel moeten stemmen in deze situatie? De mensen die tegenstander van het stemmen zijn, benadrukken dat de democratie zoals we die in Nederland kennen, niet geheel overeenkomstig is met het islamitische ideaalbeeld. Stemmen is in hun visie het participeren in een activiteit die ongeloof als basis heeft, en dus verwerpelijk. Deze mening wordt veelvuldig onderbouwd met fatwa's uit landen die in de meeste gevallen een moslim-meerderheid kennen.

De mensen die voor het stemmen zijn, kijken onder andere naar het verloop van deze discussie in Engeland. Hier zijn door onder andere Haitham al Haddad uitspraken gedaan over stemrecht in niet-islamitische landen. Hoewel democratie niet in de basis islamitisch correct is, wil het stemmen ansich volgens de voorstanders niet zeggen dat je de democratie als geheel goedkeurt. Tegelijkertijd, als je je recht op stemmen weigert en iemand als Geert Wilders komt als winnaar uit de bus, ben je medeverantwoordelijk.

Beide partijen zijn gepassioneerd in het uitdragen van hun mening en visie op de discussie, welke al op menig forum gevoerd wordt. De vraag is in hoeverre dit de daadwerkelijke keuze om te gaan stemmen zal beïnvloeden, want de standpunten van de voor- en tegenstanders lijken beide weinig te wankelen. Tijdens de Europese verkiezingen was de opkomst bij Turken 40%, bij Marokkanen 30%(1). Zal dit bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger of lager zijn? Zal er een verschil zijn qua opkomst in de twee steden waar de PVV meedoet? De diverse onderzoeksbureaus staan al in de startblokken om dat uit te gaan zoeken. De toekomst zal het leren.

(1) bron: factsheet motivaction project M4477